top of page
line id web vr 66.jpg

ขั้นตอนการสั่งงานง่ายๆกับ VR print 

1. ส่งรูปตัวอย่างงาน หรือไฟล์งาน พร้อมแจ้งขนาด กว้าง X สูง (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
     ตัวอย่าง เช่น  สติกเกอร์ติดกระจกโชว์รูม ขนาด 240x120 cm

2. แจ้งความต้องการของงานพิมพ์ การใช้วัสดุที่พิมพ์ และ อายุการใช้งาน
      ตัวอย่าง เช่น สติกเกอร์ติดกระจกโชว์รูม สติกเกอร์ใสพิมพ์ขาว+สี 3M เกรด 5 ปี 

3. แจ้งรูปแบบงาน/ไดคัท จำนวนชิ้นงาน ว่าแต่ละแบบมีจำนวนเท่าไหร่ 
    ตัวอย่าง เช่น  งานขนาด 240x120 cm ไดคัทตามรูปแบบงาน  แบบเดียว จำนวน 5 ชิ้น

           (งานไม่มีขั้นต่ำ ชิ้นเดียว VR print ยินดีให้บริการ)

4. แจ้งวันและเวลา ที่จะใช้งาน 

    เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดคิวดำเนินงานลูกค้าต้องแจ้งวันที่ใช้งาน

    และคอนเฟิร์มงานก่อนรันพิมพ์ทุกครั้ง 

 


          เพียงเท่านี้ ทาง VR print ก็สามารถเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันที
*** ทาง VR print  มีบริการ รับติดตั้งงานนอกสถานที่ โดยคิดราคาตามจริง ***

Deliv-01.png
Deliv-03.png
ขั้นตอนการสั่งงาน vr print.jpg
bottom of page