top of page
พิมพ์หมึกขาว.jpg

สติ๊กเกอร์ใสพิมพ์รองหมึกขาวติดกระจก

                   การตกแต่งพื้นที่ทำงานไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ของบริษัท หนึ่งในวิธีการตกแต่งที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจคือการใช้ "สติ๊กเกอร์ใสพิมพ์รองหมึกขาวติดกระจก"

ตัวอย่างงานพิมพ์หมึกขาวติดกระจก

bottom of page